Werkzaamheden

Voorjaarsonderhoud


Het speelklaar maken van tennisbanen in het voorjaar is specialistenwerk. Deze werkzaamheden vormen de basis voor goed bespeelbare banen tijdens het hele seizoen. Ace Tennisservice voert deze werkzaamheden voor u uit met een team van intern opgeleide vakmensen. Dit is de ultieme garantie dat uw gravelbanen bij ons in de beste handen zijn.

De opdrachtgever draagt zorg voor het schoonmaken van de banen. De door Ace Tennisservice uit te voeren werkzaamheden bestaan uit:

De banen openfrezen op een nader te bepalen diepte.
Leveren van ca. 1 ton gravel per baan.
Het geleverde gravel heeft een ISA-keuringscertificaat om de kwaliteit te waarborgen.
Met gebruik van het geleverde gravel de bestaande toplaag egaliseren en opwaarderen.
De banen éénmaal afwalsen.
Aanbrengen van de belijning conform de merktekens op de opsluitbanden.
Afwalsen en afwerken van de banen  


Al in lengte van jaren is gebleken dat dit concept, mits op juiste wijze uitgevoerd, een uitstekend resultaat geeft.

Sommige klanten zijn al meer dan 25 jaar bij ons !
Wij maken graag een vrijblijvende prijsopgave voor u !